Цагдаагийн
Цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Мөнхбаатар: Экологийн цагдаагийн алба цаашид олон ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна
2021-01-18 1218
Экологийн цагдаагийн алба нь хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, байгаль экологид учрах хохирлыг бууруулах нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулаад нэг жил боллоо.
“Цагдаа”,
“Цагдаа”, “Дотоодын цэргийн харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна.
2021-01-05 58860 224
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эргүүл, харуул, жижүүр, хамгаалалтын цагдаа, цагдаа зохицуулагч, цагдаа-жолооч, Дотоодын цэрэгт жолооч, эргүүл, харуулын ажлын байранд хугацаат цэргийн алба хаасан, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдийг шалгаруулан “Цагдаа”, “Дотоодын цэргийн харуул” мэргэжил олгох сургалтад суралцуулах ажлыг зохион байгуулах гэж байна.
Ахлагч
Ахлагч ахлагч Ш.Рэнцэн: Хамгаалж байгаа байгууллага зөрчил дутагдалгүй байвал харуулчин хүний аз жаргал
2020-12-31 756
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд идэвх зүтгэл гарган 2020 онд хамт олноо хошуучлан ажилласан цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын шилдэг алба хаагчдад шагнал гардуулах ёслолын ажиллагааг Цагдаагийн ерөнхий газраас цахимаар зохион байгуулсан.
Цагдаагийн
Цагдаагийн хурандаа Н.Лхагвасайхан: Иргэд та бүхэн мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа сэрэмжлүүлэг бүхнийг дагаж мөрдөөрэй
2020-12-31 3662
Монгол Улсын Засгийн газрын энэ оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 226 дугаар тогтоол гарч, Нийслэл хотын хэмжээнд 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06:00 цагаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэлх хугацаанд “Бүх нийтийн бэлэн байдал”-ын зэрэгт шилжээд байгаа.
2020 оны 12 дугаар сар
15834 Гомдол мэдээлэл
1440 Гэмт хэрэг
43871 Захиргааны зөрчил
5681 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 11 дүгээр сар
15282 Гомдол мэдээлэл
2300 Гэмт хэрэг
96290 Захиргааны зөрчил
5376 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 10 дугаар сар
22260 Гомдол мэдээлэл
2414 Гэмт хэрэг
127394 Захиргааны зөрчил
7215 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 9 дүгээр сар
20268 Гомдол мэдээлэл
2549 Гэмт хэрэг
152940 Захиргааны зөрчил
7649 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 8 дугаар сар
19274 Гомдол мэдээлэл
2362 Гэмт хэрэг
149707 Захиргааны зөрчил
6886 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 7 дугаар сар
18588 Гомдол мэдээлэл
2275 Гэмт хэрэг
130032 Захиргааны зөрчил
7382 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 6 дугаар сар
21786 Гомдол мэдээлэл
2500 Гэмт хэрэг
161435 Захиргааны зөрчил
8297 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 5 дугаар сар
19683 Гомдол мэдээлэл
2549 Гэмт хэрэг
151237 Захиргааны зөрчил
7377 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 4 дүгээр сар
19632 Гомдол мэдээлэл
2575 Гэмт хэрэг
181657 Захиргааны зөрчил
7644 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 3 дугаар сар
19377 Гомдол мэдээлэл
2059 Гэмт хэрэг
142586 Захиргааны зөрчил
8876 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 2 дугаар сар
19613 Гомдол мэдээлэл
3373 Гэмт хэрэг
156390 Захиргааны зөрчил
9012 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2020 оны 1 дүгээр сар
21738 Гомдол мэдээлэл
2300 Гэмт хэрэг
96290 Захиргааны зөрчил
7170 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2019 оны 3 дугаар сар
15963 Гомдол мэдээлэл
3411 Гэмт хэрэг
147816 Захиргааны зөрчил
8691 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2019 оны 2 дугаар сар
15157 Гомдол мэдээлэл
3584 Гэмт хэрэг
113191 Захиргааны зөрчил
8514 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2019 оны 1 дүгээр сар
16990 Гомдол мэдээлэл
3827 Гэмт хэрэг
146992 Захиргааны зөрчил
10385 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 12 дугаар сар
18626 Гомдол мэдээлэл
4067 Гэмт хэрэг
107103 Захиргааны зөрчил
9532 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 11 дүгээр сар
14650 Гомдол мэдээлэл
3696 Гэмт хэрэг
108917 Захиргааны зөрчил
7723 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 10 дугаар сар
17965 Гомдол мэдээлэл
4563 Гэмт хэрэг
121401 Захиргааны зөрчил
6449 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 9 дүгээр сар
14421 Гомдол мэдээлэл
3789 Гэмт хэрэг
118321 Захиргааны зөрчил
5896 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 8 дугаар сар
13139 Гомдол мэдээлэл
3452 Гэмт хэрэг
136619 Захиргааны зөрчил
5782 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 7 дугаар сар
13317 Гомдол мэдээлэл
3522 Гэмт хэрэг
95239 Захиргааны зөрчил
6132 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 6 дугаар сар
17605 Гомдол мэдээлэл
3680 Гэмт хэрэг
123792 Захиргааны зөрчил
7349 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 5 дугаар сар
16029 Гомдол мэдээлэл
4322 Гэмт хэрэг
136109 Захиргааны зөрчил
7164 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 4 дүгээр сар
17711 Гомдол мэдээлэл
4254 Гэмт хэрэг
182521 Захиргааны зөрчил
7758 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 3 дугаар сар
15928 Гомдол мэдээлэл
3749 Гэмт хэрэг
107585 Захиргааны зөрчил
6904 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 2 дугаар сар
17542 Гомдол мэдээлэл
3382 Гэмт хэрэг
110392 Захиргааны зөрчил
7776 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
2018 оны 1 дүгээр сар
16919 Гомдол мэдээлэл
4019 Гэмт хэрэг
105072 Захиргааны зөрчил
5999 Эрүүлжүүлэгдсэн хүн
Эрэн сурвалжилж байна
Санал асуулга
2019 онд цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, арга хэмжээнүүд үр дүнгээ өгсөн гэж та үзэж байна уу?