ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
218
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
179
“Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журам батлах тухай” тушаалын нөлөөллийн шинжилгээний танилцуулга
364
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
378
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
534
Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
345
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
510
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
711
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
461
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
606
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
558
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
687
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
695
Тушаалын төсөлд санал өгнө үү
773
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль
1,528
Таны эрх зүйн мэдлэгт
1,083
Цар тахлын талаар олон нийтийг төөрөгдүүлэх, илт худал мэдээлэл цахим орчинд тархахаас сэргийлэх зорилгоор цахим орчинд зохицуулалт хийх журам
1,048
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
1,267
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү.
1,098
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
1,567
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос