Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
76
Сул орон тооны зар
Сул орон тооны зар
282
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
349
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,122
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
1,225
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
536
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН АЛБА ХААГЧДЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ДОТООД АУДИТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
557
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
1,595
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар тогтоол
1,181
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2022 оны Б/01 дүгээр тогтоол
2,060
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
17,769
Хүний нөөцийн чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын товч танилцуулга
1,089
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
1,099
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
794
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
684
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
748
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
488
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
727
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
749
Онцлог сургалтын талаар.
Онцлог сургалтын талаар.
612
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос