“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,332
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
1,344
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
592
Сул орон тооны зар
Сул орон тооны зар
929
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
959
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,701
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
1,729
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
918
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН АЛБА ХААГЧДЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ДОТООД АУДИТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
891
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
1,971
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар тогтоол
1,497
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2022 оны Б/01 дүгээр тогтоол
2,350
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
18,235
Хүний нөөцийн чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын товч танилцуулга
1,392
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
1,387
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
1,087
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
940
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
1,055
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
733
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
979
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос