ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТАН ХАРИУЦСАН НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУДАЛГАА

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утасны дугаар

Лхамаа

Амармөрөн

Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах хэлтсийн Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа

95090096 98005055

Баянмандах

Хишигбаатар

Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах хэлтсийн Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах тасгийн ахлах офицер, цагдаагийн хошууч

96004182

99077757

Сүхбаатар

Анхбаяр

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

99164422

Цэрэндавга

Хатанбаатар

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад  

98646801

Хатанбаатар

Ганбаатар

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

96219999

Дашцэрэн

Түвшинбаяр

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагч хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

 

99662999

Батмөнх

Мөнхбат

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

96671233

93025047

Ч.Ганбат

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад  

96604779

Баясгалан

Баярсайхан

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

96677172

Гүржав

Чинбат

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 

88155023

Болд

Ганзориг

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

98010096

Түмэнжаргал

Баярмагнай

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан  хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 

86608660

96078660

Болдбаатар

Ууганбаяр

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

99105610

Г.Ганбаяр

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

96766565

Шура

Батболд

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

99872425

Налжир

Бат-Эрдэнэ

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

95777621

Бямбасүрэн

Соронзонболор

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

94024141

93024141

Даваасамбуу

Будзаан

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

98812098

96011429

Доржпалам

Отгонжаргал

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

91117779

88087779

Алтангэрэл

Лхавгадорж

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

 

95404433

86680044

Ороолон

Лхавгасүрэн

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

99861315

96071889

Махбарид

Рэнцэнмядаг

 

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад  

97119811

Дашдондог

Ганболд

Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

99992576

 Гүнчин-Иш

Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцааг, цагдаагийн ахмад  

99044710

Дэнсмаа

Онон

Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

89986168

Мэндсайхан

Идэрболд

Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

88149509

96349509

 

Мөнхбат

Эрдэнэбилэг

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

99072717

Магсаржав

Баасанцэрэн

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад 

88813944

Гончигдорж

Ганхуяг

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч 

99965555

Алтанхуяг Батсүх

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

99099239

Лхам-Осор

Бат-Эрдэнэ

Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

99030881

Очирбат

Болдбаатар

Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн олон нийттэй харилцах ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад

99701730

89001730

Дэмбэрэл

Эрдэнэ-Очир

Багануур дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч

96070667

98888899

Бусад мэдээ