ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

Д/д

Албан тушаал

Цол

Овог нэр

Өрөөний утас

1

Дарга

Цагдаагийн хурандаа

А.Мөнхцэцэг

7019-1023

2

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэд хурандаа

Б.Олзбаяр

7019-1041

3

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Б.Зоригт

4

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Б.Батцэцэг

5

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн ахмад

П.Энхтөгс

6

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Ж.Гэрэлт-Од

 

7

Хэрэг хөтлөгч

Цагдаагийн дэслэгч

Г.Сумъяа

8

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хурандаа

Н.Мягмарсайхан

7019-1043

9

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэд хурандаа

Э.Доржпагма

10

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Ц.Отгонням

11

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Э.Төвшинжаргал

12

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн ахмад

Г.Удвалцэцэг

13

Мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэслэгч

Г.Ганзориг

7019-1095

14

Хэрэг хөтлөгч

Цагдаагийн ахлах ахлагч

О.Пүрвээ

15

Хэрэг хөтлөгч

Цагдаагийн ахлагч

Г.Баярмаа

16

Тоо бүртгэлийн оператор

Цагдаагийн дэд ахлагч

М.Солонго

7019-1093

ХНСХ-ийн бүрэлдэхүүн
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос