ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС
Д/д Албан тушаал Цол Овог нэр  Өрөөний утас

1.

Дарга

Цагдаагийн хурандаа

Ж.Баясгалан

7019-1023

2.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хурандаа

Л.Гүндсүрэн

7019-1042

3.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэд хурандаа

Ч.Ганзориг

4.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

З.Жаргалсайхан

5.

Мэргэжилтэн

Цагдаагийн ахлах дэслэгч

П.Энхтөгс

6.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

С.Алтансүх

8.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэд хурандаа

Л.Отгонсүрэн

7019-1093

9.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Э.Доржпагма

7.

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

А.Гомбодорж

7019-1095

10.

Хэрэг хөтлөгч

Цагдаагийн ахлах ахлагч

О.Пүрвээ

11.

Цагдаагийн ахлах ахлагч

Г.Ганзориг

12.

Оператор

Цагдаагийн дэд ахлагч

М.Билгүүн