ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

Д/д

Албан тушаал

Цол

Овог нэр

Өрөөний утас

1

Дарга

Цагдаагийн хурандаа

Б.Мөнх-Эрдэнэ

7019-1023

2

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Ж.Батхишиг

7019-1042

3

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Б.Батцэцэг

4

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Ж.Гэрэлт-Од

5

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн ахмад

П.Энхтөгс

6

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэд хурандаа

Х.Тулга

7019-1043

7

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Э.Төвшинжаргал

8

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Г.Удвалцэцэг

9

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Э.Доржпагма

7019-1095

10

Ахлах мэргэжилтэн

Цагдаагийн хошууч

Ц.Отгонням

11

Мэргэжилтэн

Цагдаагийн дэслэгч

Г.Ганзориг

12

Хэрэг хөтлөгч

Цагдаагийн ахлах ахлагч

О.Пүрвээ

13

Хэрэг хөтлөгч

Цагдаагийн ахлагч

Г.Сумъяа

14

Тоо бүртгэлийн оператор

Цагдаагийн дэд ахлагч

Б.Өлзийсайхан

7019-1093