ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
348
ЦЕГ-ын 2023.12 сар
306
ЦЕГ-ын төсөв 2023-12сар
332
ЦЕГ-ын 2023.11 сарын төсөв
445
ЦЕГ-ын 2023.10 сарын төсөв
406
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /09 сар/
421
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /07 сар/
349
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /06 сар/
308
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /05 сар/
375
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
319
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
214
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /04 сар/
209
Батлагдсан төсвийн 03 дугаар сарын хуваарь
390
Батлагдсан төсвийн 2 дугаар сарын хуваарь
338
Батлагдсан төсвийн 01 дүгээр сарын хуваарь
562
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
363
ЦЕГ-ын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл
460
Цагдаагийн байгууллагын 2023 оны төсөв
515
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
513
Батлагдсан төсвийн 12 дугаар сарын хуваарь
389
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос