Цагдаагийн ерөнхий газар

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18
Цахим шуудан: /INFO@POLICE.GOV.MN/
Утас: 70191000


Алба
Дотоодын цэргийн штаб:  7019-1390 
Эрүүгийн цагдаагийн алба: 7019-1420, 26-2425 
Мөрдөн байцаах алба: 7019-1460  
Тээврийн цагдаагийн алба, Замын цагдаагийн газар: 70191300, 124 
Экологийн цагдаагийн алба: 7019-1070
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын алба: 7019-1018
Санхүү, аж ахуйн алба: 7019-1015


Нийслэл, дүүрэг 
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар: 7019-1210 
Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  7019-1600, 9494-5406 
Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  7019-1627, 9494-5409 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  9494-5412 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5413, 8822-0023 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс:  9416-4001, 8880-0632  
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  7019-1760, 9494-5416  
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  7019-1572, 9494-5417  
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  9494-5418, 8822-0033  
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  7019-1720, 9494-5489  
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс:  9494-5419, 8822-0034 
Хан-уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  7019-1800, 9494-5423 
Хан-уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5425, 8822-0056 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  7019-1845, 9494-5426 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5428, 8991-1138  
Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс:  7019-1279, 9494-5443  
Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс:  7023-102, 9494-5479 
Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс: 7049-102, 8822-0088 


Аймаг
Архангай аймаг дахь цагдаагийн газар: 7033-102
Баян-өлгий аймаг дахь цагдаагийн газар: 7042-102
Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар: 7044-102
Булган аймаг дахь цагдаагийн газар: 7034-102
Говь-алтай аймаг дахь цагдаагийн газар: 7048-102
Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс: 7054-102
Дархан-уул аймаг дахь цагдаагийн газар: 7037-102
Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газар: 7052-102
Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар: 7058-102
Дундговь аймаг дахь цагдаагийн газар: 7059-102
Завхан аймаг дахь цагдаагийн газар: 7046-102
Орхон аймаг дахь цагдаагийн газар: 7035-102
Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газар: 7032-102
Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газар: 7053-102
Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газар: 7019-4655
Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газар: 7036-102
Төв аймаг дахь цагдаагийн газар: 7019-4750
Увс аймаг дахь цагдаагийн газар: 7045-102
Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар: 7043-102
Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газар: 7038-102
Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газар: 7056-102