Цагдаагийн ерөнхий газар

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18
Цахим шуудан: /INFO@POLICE.GOV.MN/
Утас: 70191000


Алба
Дотоодын цэргийн штаб:  
7019-1390, 8510-1390, 9212-3333 
Эрүүгийн цагдаагийн алба: 7019-1420, 26-2425 
Мөрдөн байцаах алба:
7019-1430, 7019-1441   
Тээврийн цагдаагийн алба, Замын цагдаагийн газар:
9302-1124, 8040-1124, 9509-1124
Экологийн цагдаагийн алба: 7019-1070
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын алба: 7019-1460
Санхүү, аж ахуйн алба: 7019-1015

Нэгж
Хэвлэл мэдээллийн төв: 7019-1078
Бүртгэл хяналтын төв: 7019-1515
Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв: 7019-0092
Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв: 7019-1100
Хар тамхитай тэмцэх газар: 7019-1518
Сүлд чуулга: 8904-1490
Хүч спорт хороо: 7019-1590
Төв архив: 7019-1530
Автобааз: 7019-1550


Нийслэл, дүүрэг 
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар: 7019-1210 
Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  9494-5406, 8822-0011, 9616-7702
Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5409, 8822-0012 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  9494-5412, 8092-1087 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5413, 8822-0023 
Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс:  9416-4001, 8880-0632, 9619-4000  
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  7019-1760, 9494-5416, 8822-0044, 9650-0137  
Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  7019-1572, 9494-5417, 8822-0045, 9616-7706  
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  9494-5418, 8822-0033, 9302-2440  
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5489, 8865-5489, 9309-5489, 9690-5489  
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс:  9494-5419, 8822-0034
Хан-уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  9494-5423, 8822-0055  
Хан-уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5425, 8822-0056 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс:  7019-1845, 9494-5426, 8822-0066, 9607-1138, 9302-2470 
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс:  9494-5428, 8991-1138  
Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс:  7021-102, 9494-5443  
Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс:  7023-102, 9494-5479, 8822-0099 
Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс: 7049-102, 9494-5447, 8822-0088


Аймаг
Архангай аймаг дахь цагдаагийн газар: 7033-102, 7019-4013, 9410-1102
Баян-өлгий аймаг дахь цагдаагийн газар: 7042-102, 7019-4050, 9444-2902, 8021-0102
Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар: 7044-102, 8933-0002
Булган аймаг дахь цагдаагийн газар: 7034-102, 9433-3102, 8922-3102
Говь-алтай аймаг дахь цагдаагийн газар: 7048-102, 8904-0102
Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс: 7054-102, 7019-4258, 9954-7600
Дархан-уул аймаг дахь цагдаагийн газар: 7037-102, 7019-4284, 8937-0102
Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газар: 7052-102, 9652-2102, 8052-2102, 9952-2102
Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар: 7058-102, 7019-4400, 8977-0102
Дундговь аймаг дахь цагдаагийн газар: 7059-102, 7019-4458, 8959-0102
Завхан аймаг дахь цагдаагийн газар: 7046-102, 7019-4722, 8064-1102
Орхон аймаг дахь цагдаагийн газар: 7035-102, 7019-4320
Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газар: 7032-102, 7019-4561, 7019-4562  
Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газар: 7053-102, 7019-4630
Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газар: 7051-102, 8877-2102

Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газар: 7036-102, 7019-4710
Төв аймаг дахь цагдаагийн газар: 7027-102, 8828-3102, 9518-9102, 7019-4758
Увс аймаг дахь цагдаагийн газар: 7045-102, 7019-4807, 9145-1102
Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар: 7043-102, 9943-1111
Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газар: 7038-102, 9456-0102
Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газар: 7056-102, 9505-2102, 7019-4955

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос