“ЦАГДАА”, “ХАРУУЛЧИН” МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ, ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Дотоод хэргийн их сургуулийн төгсөлтийн баяр, дэслэгч цол олгох ёслолын ажиллагаа боллоо
Дотоод хэргийн их сургуулийн ахлагчийн сургуульд элсэн суралцаж , цагдаагийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 07 дугаар тогтоол
Иргэдийн анхааралд
СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны 13 дугаар тогтоол
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/672 дугаар тушаал
ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
Төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн алба хаагч, иргэдийн мэдээлэл
ТАСЗ-ийн 2024 оны Б/02 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ийн 2024 оны Б/02 дугаар тогтоол
Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
Албан тушаал шатлан дэвшүүлэх нөөцийн жагсаалт
ТАСЗ-ийн 2024 оны Б/12 дугаар тогтоол
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос