Т.Сүхболд
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ
НАМТАР
Ц.Ням-Очир
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА
НАМТАР
Т.Ганзориг
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА
НАМТАР
О.Ганбат
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА
НАМТАР
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос