БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ӨВӨРМОНГОЛЫН ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ ОРНЫ ХӨХ ХОТОД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.
ТӨВ, ОРОН НУТГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, ХЭЛТЭСТ ТУРШИЛТЫН ХУГАЦААГААР ТОМИЛОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА АЛБА ХААГЧИД ОФИЦЕР ДАМЖААНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ.
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын нэгдсэн дүн гарлаа
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын нэгдсэн дүн гарлаа
ТАСЗ-ийн 2022 оны Б/16 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ийн 2022 оны Б/13 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ийн 2022 оны Б/06 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ийн 2022 оны Б/05 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ийн 2022 оны Б/03 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ийн 2022 оны Б/01 дүгээр тогтоол
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2023 оны Б/02 дугаар тогтоол
ТАСЗ-ын2023 оны Б/08 тогтоол
Монгол Улсын Засгийн гарын Хэрэг эрхлэх газрын даргын тушаал
Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоол
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН 2023 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАС
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос