Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ