Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Танд хэрэгтэй мэдээлэл

Та амь нас, эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалуулах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх видео бичлэгээс үзнэ үү.