Сүхбаатар дүүргийн хамтарсан багуудад сургалт зохион байгууллаа.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Японы хүүхдийг ивээх сантай хамтран тус дүүргийн 20 хорооны хамтарсан багийн гишүүдэд ажлын байран дахь сургалтыг зохион байгуулаа.


Сургалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 7 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, гэрч, хохирогчид хуульд заасан хамгаалалтуудыг эрсдэлгүй зохион байгуулах талаар арга зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаа.

 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос