“Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр” болон гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүрэг оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, оролцоог тодорхой болгох зорилгоор Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс санаачлан Цагдаагийн ерөнхий газар, Хан-Уул дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Хүүхдийн эрх хамгааллын төв төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр байгууллаа.

 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос