Сүхбаатар дүүргийн хамтарсан багуудад сургалт зохион байгууллаа. ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО Цус сэлбэлт судлал үндэсний төвтэй хамтран цус бэлэглэх аяанд алба хаагчдыг хамрууллаа. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс  2020 оны нэгдүгээр улиралд зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл “Хорт зуршил, Эрүүл бие”, “Хувь хүний төлөвшил арга хэмжээ” “Өнгө нэмье-2020” Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 2020 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулсан арга хэмжээний мэдээлэл "УРЬДЧИЛАН САНУУЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ" Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна “Санамж бичиг” байгууллаа Улсын Их хуралд гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тусгай дугаарыг 24 цагаар ажиллуулдаг. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэний амь нас эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах ажлыг эрсдэлгүй зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна Цагдаагийн ахмад Ш.Шинэбаяр: Нэг хэргийн ард хамгийн багадаа таван гэрч, хохирогч байдаг Сэтгүүлчдэд гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. “Улаанбаатар марафон-2019” олон улсын гүйлтийн зургаа дахь удаагийн тэмцээнд гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн алба хаагчид амжилттай оролцлоо Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас гэрч хохирогч, хүүхэд хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж буй ажилтай танилцлаа.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-д заасан чиг үүргийн хүрээнд Цагдаагийн байгууллагаас 2019 онд эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр 144 аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлж, 134 гэрч, хохирогч, иргэний амь нас, эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалж ажиллаа.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдаас гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр 26 удаагийн 78 цагийн сургалтыг зохион байгуулж 938 алба хаагчийг хамруулсан байна.
Тухайлбал:
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан байгууллагын Гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах, Гэрч хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил хариуцсан алба хаагчийн сургалтад 60 байгууллагын 82 алба хаагч,
Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу Нийслэл, дүүргүүдийн цагдаагийн газар, хэлтэс, Тээврийн цагдаагийн албаны Иргэний агаарын болон Төмөр замын цагдаагийн хэлтэс зэрэг 16 нэгжийн 612 алба хаагчид Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг тус тус зохион байгуулжээ.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор баталсан Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Засгийн газраас санаачлан боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр тусгасны дагуу Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр Засгийн газраас Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлсэн.
Хуулийн төслийг 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хууль зүйн байнгын хорооны хурлаар, 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн, чуулганд оролцсон гишүүдийн 51,3 хувийн саналаар дэмжиж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлээд байна.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд баримтлах Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд Гэрч, хохирогч түүний хамаарал бүхий этгээд, Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогч, хорих болон цагдан хорих байранд хоригдож буй гэрч, хохирогч түүний хамаарал бүхий этгээдийн аюулын эрсдэлийн түвшинг үнэлэх маягтыг шинэчлэн боловсруулж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭС