Сүхбаатар дүүргийн хамтарсан багуудад сургалт зохион байгууллаа. ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО Цус сэлбэлт судлал үндэсний төвтэй хамтран цус бэлэглэх аяанд алба хаагчдыг хамрууллаа. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс  2020 оны нэгдүгээр улиралд зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл “Хорт зуршил, Эрүүл бие”, “Хувь хүний төлөвшил арга хэмжээ” “Өнгө нэмье-2020” Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 2020 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулсан арга хэмжээний мэдээлэл "УРЬДЧИЛАН САНУУЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ" Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна “Санамж бичиг” байгууллаа Улсын Их хуралд гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тусгай дугаарыг 24 цагаар ажиллуулдаг. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэний амь нас эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас хамгаалах ажлыг эрсдэлгүй зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна Цагдаагийн ахмад Ш.Шинэбаяр: Нэг хэргийн ард хамгийн багадаа таван гэрч, хохирогч байдаг Сэтгүүлчдэд гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. “Улаанбаатар марафон-2019” олон улсын гүйлтийн зургаа дахь удаагийн тэмцээнд гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсийн алба хаагчид амжилттай оролцлоо Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс мэдээлж байна Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас гэрч хохирогч, хүүхэд хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж буй ажилтай танилцлаа.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 2020 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулсан арга хэмжээний мэдээлэл

Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны санхүүжилтээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэрэг бүртгэх алба зэрэг байгууллагуудтай хамтран 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-17-ны өдрүүдэд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд алба хаагчдыг мэргэшүүлэх нь сэдэвт сургалтыг 21 аймгийн шүүх, прокурор, цагдаа, нутгийн захиргааны болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 123 алба хаагч, ажилтныг оролцуулан Ховд, Өвөрхангай, Орхон, Хэнтий аймгийн төвд бүсчилэн зохион байгууллаа.

Сургалтын хүрээнд Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны ерөнхий ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад харгалзан үзэх нөхцөл байдал, анхаарах асуудал, Сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалт, Мөрдөн шалгах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангахад шүүхийн оролцоо, Гэрч хохирогчийг хамгаалахад таслан сэргийлэх арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэглэх нь, Хүний эрхийн Олон Улсын гэрээнд хохирогч хамгааллын асуудлыг тусгасан нь зэрэг сэдвүүдээр 14 багц цагийн хичээл орж, сургалтын ном, гарын авлага, сурталчилгааны материалыг олголоо.