Галт зэвсэгтэй холбоотой тусгай зөвшөөрөл авах гэж байгаа бол...

2014-08-11
Галт зэвсэгтэй холбоотой тусгай зөвшөөрөл авах гэж байгаа бол...

Иргэн, хуулийн этгээд, түүнчлэн гадаадын иргэд, хуулийн этгээд галт зэвсэг улсын хилээр оруулах болон гаргахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн Лицензийн төвд хандах боломжтой.

 

Дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.