АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОВ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн иргэний танхимд 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр “Авилга бол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл биш” зөвлөгөөнд оролцож, “Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудал”, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар”, “Авлигын гэмт хэрэгт тавих прокурорын хяналт” сэдвээр хэлэлцүүлэг явагдаж, Монгол улсын ерөнхийлөгч Х.Баттулга зөвөлгөөний хаалтын үеэр үг хэлсэн. 

 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр болсон  “Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны онол, практикийн асуудал” сэдвээр зохион явуулсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцсон.

 

Бусад мэдээ