Баянгол дүүргийнхэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг хэлэлцлээ

2018-10-12
Баянгол дүүргийнхэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг хэлэлцлээ

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр явуулах үйл ажиллагаа, оновчтой шийдлийг төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөлөл өнөөдөр /2018.10.12/  “Рамада” зочид буудлын хурлын танхимд цуглан хэлэлцлээ.  

“Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Баянгол дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, ИТХ, дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс хамтран зохион байгуулсан юм.

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2014-2017 онд нийт 12103 гэмт хэрэг бүртгэгдэн шалгагдсаны 5210 буюу 43 хувийг хулгайлах гэмт хэрэг эзэлж байгаа бол 4557 буюу 37.6 хувийг хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг эзэлжээ.

Харин 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 4833 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 1052 буюу 21.7 хувийг энэ төрлийн гэмт хэрэг эзэлж, гаралт буурахгүй байгаа нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг өөр замаар зохион байгуулах шаардлагатайг харуулж байгааг хэлэлцүүлэгт оролцогчид онцолж байлаа.

Мөн өнөөдөр Төмөр зам дахь Цагдаагийн газарт “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг болж Тээврийн прокурор, ШШҮХ-ийн төлөөллүүд оролцон илтгэл хэлэлцүүлсэн юм.

Эдгээр хэлэлцүүлгээс гарсан санал, санаачилгуудыг нэгтгэн зөвлөмж гаргах бөгөөд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд аж ахуйн нэгжүүд мөрдөн ажиллах юм байна.