• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2014-12-02

Сургалт, дадлагын төвөөс “Цэргийн нөхөрлөл” төрийн бус байгууллагатай хамтран Улаанбаатар хот, орон нутгийн цагдаагийн газар хэлтсийн сэтгэл зүйчдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ”Зан төлөвийн хурцдал, түүнийг оношлох” сэдэвт сургалтийг явуулж, 23 сэтгэл зүйч сургалтад идэвхтэй хамрагдлаа.  

Сургалтыг Америкийн Нэгдсэн Улсын клиник, сэтгэл зүйч, доктор, профессор Ларри Деннис зааж, гадаад улс, орны туршлага, оношлох арга барилыг Монгол Улсын өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан дадлага олгох хэлбэрээр зааж сургасан нь сургалтад оролцогч сэтгэл зүйчдийн ур чадварыг ахиулсан, мэргэшүүлсэн, үр дүнтэй сургалт боллоо гэж үзэж байна.