БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2014-11-12
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА 

Хууль зүйн сайд болон Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний төсвийн жилд Засаг даргын нийлүүлэх бүтээгдэхүүний 2.1 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус Цагдаагийн газраас 2014 оны эхний 10 сард гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний мэдээллийг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлд 2014 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр танилцуулж, тус зөвлөлөөс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд “Хангалттай сайн” гэсэн үнэлгээ өглөө. 

Зөвлөлөөс аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.9-д заасны дагуу Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс “Хүүхэд хамгааллын төв” байгуулах хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар холбогдох төсөв, санхүүгийн судалгааг хамтран гаргахаар болов. 
Мөн аймгийн Засаг даргын зүгээс зам тээврийн осол, хил дамнасан малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах талаар ажлын чиглэл өгөв.

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл 2014 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр хуралдаж, насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, түүнийг арилгах арга хэмжээний тухай Цагдаагийн газрын мэдээллийг сонсож, цаашид дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн юмаа. 
1. Аймаг, сумын удирдлага, ЕБС-ын захирал, багш, сурган хүмүүжүүлэгч, Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, хууль сахиулах байгууллагууд насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн, хүүхдийн хууль зүйн хороо, сургуулийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, хамтын ажиллагааг сайжруулах.
2. Сургуулийн дотор болон орчинд тавих хяналтыг сайжруулан, хүүхэд, сурагчдын хөдөлгөөн, хүмүүжилд хяналт тавьж гэмт хэрэг, зөрчилгүй орчин бий болгох.
3. Хүүхэд, залуучуудын дунд уралдаан, тэмцээн, дугуйлан, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, бие бялдарыг хөгжүүлэх чиглэлийн сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулан чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх.
4. Эцэг эх, багш, сурган хүмүүжүүлэгч, хууль хяналтын байгууллагын алба хаагч нарын хоорондын харилцааг сайжруулан, эцэг эхийн хурал, зөвлөгөөнийг тасралтгүй зохион байгуулж, оройн цагаар олон нийтийн эргүүлийг зохион байгуулж, баар, цэнгээний газар болон бусад олон нийтийн газарт хамтарсан шалгалт хийж үр дүнг тооцож байх.
5. Насанд хүрээгүй хүүхэд, залуучуудыг орой, шөнийн цагаар гэр орноос гаргахгүй байж, гэр орондоо тэдний хичээл давтах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, хүмүүжил авах боломжийг бүрдүүлэх.
6. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх бүхий байгууллага, сум, багийн Засаг дарга нар насанд хүрээгүй хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр иргэдэд сургалт сурталчилгаа явуулан, түүнийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлан, хүүхдүүдээр хүнд хүчир ажил хийлгэх, эрх нь зөрчигдөх явдлыг таслан зогсоох.
7. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн дунд ядуу амьдралтай, өнчин, гэр оронгүй, эцэг эх нь хүүхдээ асран халамжлах чадваргүй, урьд өмнө гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож байсан, гэмт хэрэг зөрчил үйлдэж болзошгүй байдлын талаарх судалгааг үнэн зөвөөр гарган тэд нарыг аймаг, сумын удирдлага, Халамж үйлчилгээний салбар болон бусад холбогдох газарт санал оруулан нийгэмшүүлэх, сурч боловрол эзэмших, хүмүүжих, авъяас чадвараа харуулах боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна