• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ

2014-11-02
Улсын хэмжээнд 2014 оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ