• Нүүр хуудас
 • Системүүд
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт
 • Иргэний хяналт

САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

2014-09-16

2012 оны 09 дүгээр сараас хойш хоёр жилийн хугацаанд Санхүү, хангамжийн газраас цагдаагийн алба хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний талаар тоймлон танилцуулж байна. 

Нэг. 2012-2013 он 

            Хууль зүйн салбар болон Цагдаагийн байгууллагын шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд гаргаж буй шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Санхүү хангамжийн газраас шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч буй арга хэмжээний    төлөвлөгөөг 10 бүлэг 187 заалттайгаар боловсруулан батлаж, үр дүнг тооцон  ажиллаж байна.  

 •  Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагуудад мөрдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг шинэчлэн боловсруулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2013 оны 422 дугаар тушаалаар батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн хэрэгжүүлсэн.
 • “Санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах тухай” албан даалгаврыг боловсруулан  Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар батлуулан төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад  хүргүүлж , биелэлтийг тооцон ажиллаж  байна.
 • Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын “Мэдээ тайлан ирүүлэх тухай” 2013 оны 263 дугаар тушаал гаргуулан Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагуудаас санхүү бүртгэлийн тайлан мэдээ ирүүлэх хугацаа, хариуцах албан тушаалын жагсаалтыг батлуулж 2013 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөв.
 • 2013-2016 онд цагдаагийн алба хаагчдын хувцас бэлтгэлт, хангалтын чиглэлээр хийгдэх ажлын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, ЦЕГ-ын даргаар батлуулан мөрдөж байна.
 • Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загвар, өнгө, материалыг шинэчилж, дүрэмт хувцасны стандарт, техникийн баримт бичгийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж, шинэчилсэн загварын төслийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 143 дугаар зарлигаар батлуулсан.
 • Цагдаагийн алба хаагчдын шинэчилсэн дүрэмт хувцасны материал, дүрэмт хувцсыг шууд гэрээгээр худалдан авах саналыг Хууль зүйн яамаар уламжлан Засгийн газрын 2013 оны 122 дугаар тогтоол гаргуулж шийдвэрлэсэн.
 • Албан тушаалын ангилал, цалингийн зэрэглэлийн ТТ-3, ТТ-4, ТТ-5, ТТ-6-аар цалинжиж байгаа цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний цалингийн зэрэглэлийг ТТ-7 болгож нэмэгдүүллээ.
 • Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2012 онд 5 тэрбум төгрөгөөр 21 аймгийн 77 сумдад, 2013 онд 1.8 тэрбум төгрөгөөр 16 аймгийн 25 сумдад шинээр цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн байр /кобан/-ыг бариулав.         
 • Цагдаа, дотоодын цэргийн 26 байгууллагын барилгын их засварт 2012 онд 100.0 сая, 2013 онд 737.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.  
 •  Хамгаалалтын хөтөч автомашиныг шинэчлэхэд шаардлагатай 198.0 сая төгрөгийг зарцуулах Засгийн газрын 2012 оны 105, Цагдаагийн байгууллагын парк шинэчлэлд 1.6 тэрбум төгрөг, мэдээлэл, холбоо, сүлжээний тоног төхөөрөмж худалдан авахад 1.0 тэрбум төгрөг зарцуулах Засгийн газрын 2013 оны 133 дугаар тогтоолуудыг тус тус гаргуулан хэрэгжүүллээ.                         
 • 2012 онд эхлүүлсэн Нийслэлийн цагдаагийн газрын барилга, 2013 оны хөрөнгө оруулалтаар 1.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий Дотоодын цэргийн 809 дүгээр тусгай салбарын конторын барилга, 1.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий Усны эх үүсвэрийг хамгаалах салбарын конторыг бариулав.
 • Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд зах зээлийн үнээс доогуур үнэтэй, хөнгөлттэй нөхцлөөр Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны “Цагдаа хотхон”-д 340 айлын 3 блок орон сууцны барилгуудыг бариулж дуусган эхний ээлжийн алба хаагчдын  байрыг нь хүлээлгэн өгсөн.
 • Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд баригдаж байгаа 93 айлын орон сууцны А, Б, В, Г блокын барилга тус тус баригдаж байгаа бөгөөд 2014 оны 12 дугаар сард ашиглалтанд   өгөхөөр барилгын ажил явагдаж байна.
 • Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэгч, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажилласан алба хаагч, албаны нэгдсэн сургалтад суралцагчид,  Дотоодын цэргийн хугацаат цэргийн алба хаагчид, анги, тусгай салбарын байрлалд жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа офицер, ахлагч, Тусгай хэлтсийн болон Дотоодын цэргийн 809 дүгээр тусгай салбарын бэлэн байдлын бүлэгт 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэх алба хаагчдын хоногийн хоолны зардлыг 56-150 хувиар тус тус нэмэгдүүлэв.
 • Цагдаагийн ерөнхий газар түүний харъяа байгууллагуудын автомашины сард ажиллах хоног,  өдрийн гүйлт километрийг шинэчлэн тогтоож  батлуулан мөрдөв.
 • Энхтайвны өргөн чөлөөнд замын хөдөлгөөн, хэв журам теле-хяналтын камерын систем байгуулах  1.5 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй төслийг хэрэгжүүллээ.
 • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2013 оны багцаас “Замын цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд бэлэн бус төлбөр тооцооны систем нэвтрүүлэх” 1.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий төслийг хэрэгжүүлэв.
 • Монголын Мянганы сорилтын сангийн дэмжлэг, санхүүжилтээр гэмт хэрэг, зөрчил гарсан цэгийг тодорхойлох нэгдсэн систем, програм хангамжийг нэвтрүүлэх 150 мянган ам.долларын төсөвтэй гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллав.
 • Цагдаа, дотоод цэргийн байгууллагуудад 6.1 тэрбум төгрөгөөр нийт 11 төрөл, маркийн 243 автомашин, 104 ширхэг мотоцикль, 1.2 тэрбум төгрөгөөр буу, сум, хадгалах сейф, иж бүрэн компьютер, сүлжээний тоног төхөөрөмж, камер, радио холбоо, станц, байршил тогтоогч, цахилгаан үүсгүүр, тусгай зориулалтын хувцас, хэрэглэл, гал зуухны тоног төхөөрөмж, албаны нохой, автомашины дугуй, акумлятор, сэлбэг материал, 147.5 сая төгрөгөөр гар болон суурин станц зэрэг техник, хэрэгслүүдийг тус тус худалдан авч хуваариллаа.
 • Нийслэлийн цагдаагийн газар, парк шинэчлэлтэд зориулан нийт  2,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хөдөлгөөнт  эргүүлийн 75, жижүүрийн шуурхай албаны 24 автомашин, 6 дүүргийн замын цагдаагийн тасгуудад 30 автомашиныг бэлтгэн хүлээлгэн өгсөн.
 • Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороонд байрлах Нийслэлийн цагдаагийн газрын барилгыг Улсын төсвийн 6,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан.
 •  2013 онд алба хаагчдын цалингийн зардалд 76,8 тэрбум, нийгмийн даатгалд 1,6 тэрбум, тээвэр, шатахууны зардалд 5,4 тэрбум, томилолт болон гадаад зочны зардалд 69,9 тэрбум, эм, хүнсний зардалд 2,3 тэрбум, нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн зардалд 176,0 сая, цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан 204 алба хаагчийн нэг удаагийн тэтгэмжид 4.8 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцууллаа.
 • Цагдаагийн байгууллагаас ахмадын байгууллага, ахмад настны нийгмийн хамгааллын талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ахмад настанд тэтгэвэр, тэтгэмж, хөдөлмөр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, орон сууцтай болоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 20.0 сая төгрөг, 1 автомашиныг цагдаагийн байгууллагын ахмадын холбоонд олгосон.
 • Цагдаагийн ахмад ажилтан 20 хүнийг Дорноговь аймгийн Хамрын хийд, 20 хүнийг Хөвсгөл далай зэрэг газруудад тойрон аялуулав.
 • Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын нөхөн сэргээх сувилал нь ахмад ажилтан, алба хаагч тэдний гэр бүлийн гишүүд зэрэг нийт 1145 хүнд үйлчилгээ үзүүлэв.
 • Санхүү, ар талын газрын даргын Цагдаагийн ерөнхий газрын даргатай байгуулсан 2012 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт 95.3 хувь буюу маш сайн гэж үнэлэгдсэн. 

Хоёр. 2013-2014 он 

 • 2013 оны эхний 9-н сарын байдлаар харъяа байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийгдэж илэрсэн зөрчлийг арилгуулан, зөвлөмжийн  биелэлтийг хангуулан , шалгалтын талаар алба хаагчдад мэдээлж санал хүсэлтийг сонсон үйл ажиллагаандаа тусган ажиллав.
 • Санхүү, ар талын газрын алба хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг тооцож, үнэлэх журмыг шинэчлэн боловсруулж, Санхүү, ар талын газрын даргын 2013 оны 55 дугаар тушаалаар баталж, алба хаагчдын ажлыг дүгнэж байна.
 • Цагдаагийн ерөнхий газрын 2014 оны батлагдсан төсөвт эхний хагас жилийн байдлаар УИХ-аас нэг удаа тодотгол хийж, 131.4 тэрбум төгрөгийн жилийн батлагдсан төсвийг 2.4 тэрбум төгрөгөөр бууруулан 129.0 тэрбумаар батлагдсан.         
 •  2013 онд улсын төсвийн  хөрөнгө оруултаар худалдан авах  ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу шинээр барилга барихад 7,4 тэрбум төгрөг, барилгын  их засварт  737,5 сая төгрөг, сумдын цагдаагийн байр / кабон / шинээр барихад 1800,0 сая төгрөг, холбоо сүлжээний техник хэрэгсэл худалдан авахад 1000,0 сая төгрөг, цагдаагийн байгууллагын автопарк шинэчлэл хийхэд 1627,4 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Мөн худалдан авах  ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу урсгал төсвөөс нээлттэй тендер зарлан шалгаруулж  цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын нормын хувцас, хэрэглэлийг 5600,0 сая, нүүрс 250,0 сая, шатахуун 4700,0 сая, мах, гурил 652,2 сая төгрөгөөр тус тус бэлтгэсэн.
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 99 дүгээр тогтоолын дагуу алба хаагчдын цалин, хөлс нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоож батлуулан ЦЕГ-ын даргын 2014 оны  364 дүгээр тушаалыг 2014 оны 06 дугаар сарын 01-нээс мөрдөн ажиллаж байна.
 • Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах алба, Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн болон техникийн алба, Дотоод хяналт, шалгалт, аюулгүй байдлыг хангах албанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 5000 алба хаагчийг гэнэтийн ослын даатгалд даатгуулсан.
 • 2014 оны батлагдсан төсвөөс эхний 8 сарын байдлаар гүйцэтгэлээр цалингийн зардалд 54,1 тэрбум, нийгмийн даатгалын зардалд 1,2 тэрбум,  тээвэр, шатахууны зардалд 3,1 тэрбум, томилолт болон гадаад зочны зардалд 394,7 сая, эм, хүнсний зардалд 760,9 сая, 164 алба хаагчид 3,2 тэрбум  төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж, ажил үүргээ гүйцэтгэж яваад амь үрэгдсэн 5 алба хаагчийн ар гэрт 160 сая төгрөгийн буцалтгүй тэтгэмж,  5 алба хаагчид 83 сая төгрөгийн 18 сарын урьдчилгаа тэтгэмж тус тус олгосон.
 • Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй ажиллаж байгаа 243 алба хаагчдад 5 жилийн мөнгөн урамшуулал 2,6 тэрбум төгрөгийг олгосон.
 • Энэ онд төсвийн хөрөнгөөр нийт 23 кобан барьж ашиглалтанд оруулахаас өнөөдрийн байдлаар 15 кобаны барилгын ажил дуусч, улсын комисст хүлээлгэн өгөөд байна.
 • Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн өргөтгөлийн барилгын тендерийн шалгаруулалт дуусч Зоригт дархан ХХК барилгын ажилаа  гүйцэтгэж байна.
 • Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2004 оны 19 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтад тусгагдаагүй 4 төрөл маркийн автомашины 100 километрт зарцуулах шатахууны хэмжээг Санхүү, хангамжийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж ЦЕГ-ын даргын тушаалаар баталгаажууллаа.
 • Цагдаагийн байгууллагын автопарк шинэчлэлтэд зориулж 2014 оны төсөвт 1,3 тэрбум төгрөг батлуулсны дагуу автомашины хэрэгцээ шаардлагаар 6 төрөл, маркийн 34 ширхэг автомашин бэлтгэхээс орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтэст  баталсан хуваарийн дагуу 29 автомашиныг хүлээлгэн өгөөд байна.
 • Үер усны аюулын онцгой нөхцөл байдлын үед цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх зориулалтаар ашиглах галд тэсвэртэй гутал 30 хос, галын хор 100 ширхэг, ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн моторт завь 2 ширхэгийг бэлтгэв.
 • Цагдаагийн алба хаагчдын дүрэмт хувцас үйлдвэрлэдэг дотоодын үйлдвэр, компани аж ахуй нэгжүүдийн талаар ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээлэлийн төвтэй хамтран тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэж явуулав.
 • Сар шинийн баярыг тохиолдуулан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх ажиллагааг зохион байгуулсан. Мөн цагдаагийн байгууллагаас төрөн гарсан генералуудад хүндэтгэл үзүүлж  бэлэг дурсгалын зүйлийг бэлтгэн хүргэсэн.
 • Цагдаагийн байгууллагын ахмадын холбооноос 16 ахмад ажилтныг цагдаагийн алба хаагчдын “ Сүүж-Уул” сэргээн засах сувилалд үнэ төлбөргүй амраасан.
 •  Үндэсний их баяр наадам болон Цагдаагийн байгууллагын 93 жилийн ойн баяр наадмыг тохиолдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан дарга нарт мөн ахмадын хороонд бүртгэлтэй 80-аас дээш настай 22 байгууллагын 108 ахмадуудад тус бүр 1 толгой хонь олгох ажлыг зохион байгуулсан.
 • Энэ онд авто баазын алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг дэмжих зорилгоор орон сууц барих  саналыг уламжлан ЦЕГ-ын даргад танилцуулан шийдвэрлэж, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр   “ЦЭЭБ” ХХК-тай “Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах тухай  гэрээ”-г байгуулснаар бүрэн цутгамал 12 давхар 312 айлын орон сууцны барилгын ажил 03 дүгээр сарын 28-ны  өдрөөс эхлэн одоо барилгын цутгалтын ажил дуусах шатандаа явагдаж байна.      

 

САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР