ЦАГДАА, ПРОКУРОР, ШҮҮХИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТАРСАН “БАРУУН БҮС”-ИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цагдаагийн байгууллагаас 2023 онд гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Шүүх, Прокурорын байгууллагатай хамтарсан зөвлөгөөнийг хариуцсан нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж, эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөмж гарган хэрэгжүүлэх” ажлын хүрээнд гэмт хэргийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэргийн шийдвэрлэлтийг ахиулах зорилгоор баруун бүсийн хамтарсан зөвөлгөөнийг зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөнд Мөрдөн байцаах албаны дарга болон албаны зөвлөлийн гишүүд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймгуудын цагдаагийн газрын дарга, тус аймгуудын ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч, нарын удирдах албан тушаалтан, аймгуудын цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөгч зэрэг 88 алба хаагч 22 байршлаас цахимаар оролцлоо.

Энэхүү зөвлөгөөнөөр Баруун бүсийн гэмт хэргийн нөхцөл байдал, хуулийн хэрэгжилтийг хангахад тулгамдаж буй асуудал, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, Залилах гэмт хэрэг, Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэргийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, мөрдөн шалгах ажиллагааны чанар үр дүнг дээшлүүлэх, хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр илтгэл, мэдээллийг байгууллага бүрээс хийж, ажлын үр дүнг тооцон, цаашид хэрэгжүүлэн ажиллах саналуудыг нэгтгэн зөвлөмж гарган үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахаар боллоо.

 

Бусад мэдээ