ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/208 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын болон ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.

Иймд та бүхэн Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын болон ёс зүйн дүрэмд саналаа ирүүлж, хамтран ажиллахыг хүсье.

ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэс

Холбоо барих утасны дугаар: 70191098

Бусад мэдээ