“Хүний эрх ба жендер” сэдэв цахим сургалтыг зохион байгуулж, 30 алба хаагчийг хамруулаа.

Удирдлагын академийн Мэргэшил дээшлүүлэх институтийн “Төрийн албанд анх томилогдсон иргэнийг төрийн албаны онцлог, үйл ажиллагааны зарчим, хэм хэмжээ эзэмшүүлэх” зорилтот зайн сургалтад цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 3 алба хаагчийг ажлын байран дээрээс хөндийрүүлэхгүйгээр амжилттай суралцуулж, гэрчилгээ олгосон.

Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгээр зохион байгуулж буй Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь төслийн хүрээнд төрийн албаны эмэгтэй албан хаагчдыг чадавхжуулах цахим сургалт зохион байгуулахтай холбогдуулан цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас ахлах түшмэлийн албан тушаалд ажиллаж буй цагдаагийн хурандаа Т.Цэрмаа, цагдаагийн хошууч Э.Баярбаясгалан нарыг сургалтад хамруулж байна.

Жендерийн үндэсний хорооноос Монгол цэргийн өдөр буюу 03 дугаар сарын 18-ны өдрийг тохиолдуулан “Би жендерийн хэвшил байдлын эсрэг байна” аяныг өрнүүлж байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын  Ерөнхий сайдын 2020 оны 99 дүгээр захирамжаар баталсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3 дугаар зорилтын хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх “Эрүүл зөв эрэгтэй хүн” уриалга, арга хэмжээний хүрээнд 2021 оны 03 дугаар сарын 16,17-ны өдрүүдэд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, Жендерийн үндэсний хороотой хамтран “Хүний эрх ба жендер” сэдэв цахим сургалтыг зохион байгуулж, 30 алба хаагчийг хамруулан үр дүнг тооцсон.