ГАЛТ ЗЭВСЭГ ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. ӨРГӨДӨЛ /ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвд гэж... хоёр тал хүсэлт бичиж иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ конандуулж нотариатаар батлуулсан байх/
  2. ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Хамтран эзэмших иргэн нь:

  1. 2*3 ХЭМЖЭЭНИЙ ЗУРАГ 3 ХУВЬ /одоо үеийн/
  2. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР. /эсвэл лавлагаа/
  3. ОРШИН СУУГАА ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ. /эсвэл лавлагаа/
  4. ГАЛТ ЗЭВСЭГ АШИГЛАХАД ХАРШЛАХ ӨВЧИН, ГЭМТЭЛ СОГОГГҮЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС. /харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс А/33 маягтын дагуу/
  5. ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР. /ЦЕГ-ын цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв 70190092/
Бусад мэдээ