ГАЛТ ЗЭВСГЭЭ БҮРТГҮҮЛЖ, ШИНЭЭР ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ. /ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвд/

  2. 2*3 ХЭМЖЭЭНИЙ ЗУРАГ 3 ХУВЬ /одоо үеийн/

  3. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР. /эсвэл лавлагаа/

  4. ОРШИН СУУГАА ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ. /эсвэл лавлагаа/

  5. ЭХ СУРВАЛЖИЙН БИЧИГ.

  6. ГАЛТ ЗЭВСЭГ АШИГЛАХАД ХАРШЛАХ ӨВЧИН, ГЭМТЭЛ СОГОГГҮЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУУДАС. /харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс А/33 маягтын дагуу/

  7. ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР. /ЦЕГ-ын цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв 70190092/

  8. ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /Даваа гаригт 14:00-16:00; Пүрэв гаригт 10:00-12:00 цагуудад галт зэвсгийг 2 ширхэг сум, иргэний үнэмлэхний хамт авч очно/

  9. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ 4800 ТӨГРӨГ ТУШААСАН БАРИМТ. /төрийн сан 100900012038 тоот данс. Хүлээн авагч нь ЦЕГ-ын Санхүү, аж ахуйн алба/

  10. ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ 10000 ТӨГРӨГ ТУШААСАН БАРИМТ. /Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст очиж, эсвэл татварын газрын цахим хуудаснаас код авч, дурын банк-д тушаана/

Бусад мэдээ