СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН, СУРГАЛТ, АН АГНУУРЫН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЛТ ЗЭВСЭГ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЛИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ

1. Хүсэлт
2. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн нэр
3. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн төрөл
4. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн тоо
5. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн дугаар
6. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн орох, гарах хугацаа
7. Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг нэвтрүүлэх хилийн боомт.
8. Гадаадын иргэн бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон ан агнах зөвшөөрөлтэй байх.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо хүнсний 50 дугаар дэлгүүрийн өргөтгөл

Холбоо барих утас: 70191515

Бусад мэдээ