Цагдаагийн ахлах ахлагч А.Дашцоож: Цаасан хараал

Цагдаагийн байгууллагын нийт алба хаагчдад Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг таниулах, аливаа хууль бус үйлдлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, мэдээлэл өгөх зорилготой нийтлэл, илтгэлийн уралдааныг 7 дугаар сард зохион байгуулсан. Эхний байранд орсон илтгэлүүдийг Та бүхэнд цувралаар хүргэж байгаа билээ.

Уралдаанд дэд байр эзэлсэн Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газрын нохойн албаны туслах төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах ахлагч А.Дашцоожийн "Цаасан хараал" сэдэвт илтгэлийг сонирхуулж байна. 

 

Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

Бусад мэдээ