2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг Энд дарж үзнэ үү

Бусад мэдээ