Цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр: Хүмүн заяаны үнэ цэнийг өлмийдөө гишгэсэн авлига

Цагдаагийн байгууллагын нийт алба хаагчдад Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг таниулах, аливаа хууль бус үйлдлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, мэдээлэл өгөх зорилготой нийтлэл, илтгэлийн уралдааныг 7 дугаар сард зохион байгуулсан билээ.

Уралдаанд төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн олон алба хаагчийн бүтээл ирснээс Орхон аймаг дахь цагдаагийн газрын эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөрийн “Хүмүүн заяаны үнэ цэнийг өлмийдөө гишгэсэн авлига” сэдэвт илтгэл тэгүүн байрыг эзэлсэн.

Илтгэлийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

Бусад мэдээ