ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНААС "JCI" ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Тээврийн цагдаагийн албанаас "JCI" олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Модерн Моngolia” эерэг нөлөөллийн аяны хүрээнд Улаанбаатар салбартай хамтран алба хаагчдын мэдлэг боловсрол, сахилга ёс зүй, харилцаа хандлага, удирдлагын манлайллыг  дээшлүүлэх зорилгоор энэ оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд цахим сургалт зохион байгуулж байна.

Сургалтын нээлтийн арга хэмжээ энэ оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр болж, нээлтэд төв, орон нутгийн 1040 орчим алба хаагч 500 байрлалаас цахимаар оролцсон юм.

Дээрх сургалтыг 500 хэрэглэгч байрлал харгалзахгүй оролцох боломж бүхий “Zoom” программыг ашиглан явуулж байгаа бөгөөд ажил амьдралын тэнцвэр, ирээдүйд эрэлттэй ур чадвар, өөрийгөө шинэчлэх хүч, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, стрессийг хэрхэн удирдах зэрэг 8 бүлэг сэдвийн хүрээнд мэргэжлийн лектор багш нар орж байна. 

“Ковид-19”  халдварын тархалт их, хүнд нөхцөлд тус сургалтыг явуулж байгаа хэдий ч алба хаагчдын сэтгэгдэл өндөр, идэвхтэй оролцож байгаа нь сургалтын 1 цагийн хугацаанд алба хаагчид өөрийгөө хөгжүүлэхэд бага ч гэсэн цаг зав гаргах, стрессээс гарах, ажилдаа хандах хандлага, харилцаа ёс зүйд өөрчлөлт гарахад ач холбогдол өгч байгаа юм.

 

Бусад мэдээ