ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.23 дахь хэсэгт зааснаар “Цар тахлын үед Засгийн газар, төрийн бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй цар тахлын хүрээг тогтоохтой холбоотой тоон мэдээ, мэдээллийг шуурхай солилцох журам”-ын төслийг боловсруулж байна.

 Иймд төсөлд саналаа ирүүлж, хамтран ажиллана уу.

Энд дарж үзнэ үү.

ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэс

Холбоо барих утасны дугаар: 70191098

Бусад мэдээ