АХМАД АЖИЛТНУУДТАЙ ДУРСАМЖ ЯРИЛЦЛАГА ХИЙЛЭЭ

Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс нь БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1980 оны 252 дугаар тогтоолыг үндэслэн гаргасан Нийгмийн аюулыг хамгаалах яамны сайдын 1981 оны 33 тоот тушаалаар Дорноговь аймгийн Нийгмийг аюулаас хамгаалах газар, Цагдан сэргийлэх хэлтсийн харьяанд Чойр дахь Цагдан сэргийлэх групп нэртэйгээр дарга, мөрдөн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа гэсэн 7 орон тоотой анх байгуулагдаж байсан юм.

Цагдан сэргийлэх групп байгуулагдахад анх томилогдон ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан цагдаа-жолооч, цагдаагийн бэлтгэл ахлах ахлагч Д.Цогтбаатар, хэрэг бүртгэгч, жижүүрийн офицероор ажиллаж байгаад цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан цагдаагийн бэлтгэл ахмад Н.Одсүрэн болон жижүүрийн офицер, хэв журмын ахлах байцаагч, II тойргийн “Тахар”-ын албаны Говьсүмбэр аймаг дахь Тахарын хэсгийн дарга, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн даргаар ажиллаж байгаад 2018 онд цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарсан цагдаагийн бэлтгэл дэд хурандаа Ц.Цэрэндорж нарын ахмад үеийн төлөөллүүдийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн байна.

Энэ үеэр ахмад ажилтнууд одоо ажиллаж буй алба хаагч нарт цагдаагийн хэлтсийн түүхээс хуваалцан, дурсамж яриа өрнүүлжээ.

Бусад мэдээ