Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

2021-02-09

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.18 дахь хэсэгт зааснаар “Халдвар авсан иргэний хөдөлгөөнийг тогтоох зорилгоор иргэн, хуулийн этгээдээс мэдээ, мэдээлэл авах журам”-ын төслийг боловсруулж байна.

Иймд төсөлд саналаа ирүүлж, хамтран ажиллана уу.

Энд дарж үзнэ үү. 

ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтэс

Холбоо барих утасны дугаар: 70191098

Э.Болор-Эрдэнэ Дээрх журам нь цагдаа, тагнуул прокурорын байгууллагын дарга нарын хамтарсан тушаалаар батлагдах юм байна гэж ойлголоо, гэвч дотор нь бичигдсэн зүйлд бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийг үүрэгжүүлсэн, зааж зааварласан шинжтэй заалтууд байгаа нь үндэслэлтэй эсэхийг дахин нягтлах шаардлагатай гэж үзэж байна, тухайлбал, "Эрүүл мэндийн байгууллагаас халдвар авсан иргэний холбогдох мэдээ, мэдээллийг тагнуул, цагдаагийн байгууллагад харилцаа холбооны хэрэгслээр, эсхүл цахимаар болон албан бичгээр даруй хүргүүлнэ" гэснийг -Тагнуул, цагдаагийн байгууллага халдвар авсан иргэний холбогдох мэдээ, мэдээллийг харилцаа холбооны хэрэгслээр, эсхүл цахимаар болон албан бичгээр хүлээн авч нэн даруй шалгаж шийдвэрлэнэ" гэх мэтээр найруулах нь зүйтэй
2021-02-10 Хариулах