Монгол цэргийн нэгдсэн холбооноос "Талархал" ирүүллээ

Бусад мэдээ