Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр удирдах алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа

Цагдаагийн ерөнхий газрын Соён гэгээрүүлэх, албаны сургалтын хэлтсээс Канад Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ) “Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” (2019-2022) төслийн хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, ахлахуудыг чадавхжуулах зорилготой сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны дарга Л.Нямгэрэл болон төслийн хүрээнд сургагч багшаар бэлтгэгдсэн шүүх, прокукорын байгууллагын алба хаагчид, Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч Э.Баярбаясгалан нар оролцсон юм.

Дээрх сургалтад дүүргүүд дэх Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, ахлахуудаас бүрдсэн 21 алба хаагч хамрагдсан бөгөөд “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэгт хохирогч-төвтэй хандлагыг цагдаагийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх” чиглэлээр цагдаа, шүүх, прокурорын байгууллагын сургагч багш нар онол практикийн мэдлэгийг олгосноороо онцлогтой сургалт боллоо.

“Хохирогч-төв”-тэй хандлагыг хэрэгжүүлэх гэдэг нь хохирогчдын хэрэгцээ шаардлагыг нэн тэргүүнд тавьж, хохирогчдыг чадавхжуулж, тэдний бие даасан байдлыг хүлээн зөвшөөрснөөр үйлчилгээг хүргэхэд анхаарал хандуулах юм.

Бусад мэдээ