Дотоодын цэрэг зургаан жилийн дараа хугацаат цэргийн алба хаагчдаа хүлээн авч байна

2020-10-23
Дотоодын цэрэг зургаан жилийн дараа  хугацаат цэргийн алба хаагчдаа хүлээн авч байна

Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албаны татлага 2020 оны 10 дугаар сарын 22-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан Дотоодын цэргийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны тогтоол, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2020 оны “Цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай” тушаалын дагуу Дотоодын цэргийн байгууллага хугацаат цэргийн алба хаагчдыг татах ажлыг зохион байгуулж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын шийдвэрээр 2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр 90 гаруй жилийн түүхтэй Дотоодын цэргийг татан буулгаж, гүйцэтгэж байсан чиг үүрэг, бие бүрэлдэхүүнийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн. Харин Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 02 дугаар сард “Дотоодын цэргийн тухай хууль”-ийг шинээр баталж, Дотоодын цэргийг дахин байгуулсан.

Байгуулагдсанаас хойш анх удаа буюу зургаан жилийн дараа бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж, энэ оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагаар анхны хугацаат цэргийн алба хаагчдаа хүлээн авч байна.