Тушаалын төсөлд санал өгнө үү

                                                               Зааварт өөрчлөлт оруулах тухай

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар баталсан  “Иргэний болон харуул, хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтын заавар”-ын 2.3, 2.31 дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болгосугай.

 2.Тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын дарга нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны удирдлагын газрын дарга /цагдаагийн хурандаа Б.Бат-Өлзий/-д үүрэг болгосугай.

3.Тушаалыг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                                                                                                                          Гарын үсэг

Та бүхэн төсөлтэй танилцаж, саналаа Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсийн 70191098 дугаар утсаар өгнө үү.

 

Бусад мэдээ