Тээврийн цагдаагийн алба Alpha-stim SCS аппаратыг ашиглаж байна

Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагчийн тушаалаар цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй “Эрүүл цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд алба хаагчдын сэтгэл санааны ерөнхий байдал, ажлаас халшрах хам шинжийн төвшинг тодорхойлж, сэтгэл засалд хамруулах алба хаагчийг илрүүлэн оношлох, цаашид сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тандалт судалгааны ажлыг зохион байгууллаа.

Судалгааны үр дүнгээр алба хаагчдын 5.2 хувь нь сэтгэл гутралтай, 46.5 хувь нь нойрны хямралын илрэлтэй буюу хямралтай, 27.1 хувь нь ажлаас халшрах мэдэгдэхүйц өөрчлөлттэй харин 9.9 хувь нь стрессийн хоруу чанарыг бууруулах нөхөн сэргээх сэтгэл засалд хамруулах зайлшгүй шаардлагатайгаар судлагдсан.

Судалгааны үр дүнг үндэслэн тус албанаас алба хаагчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр Рехамед эмнэлэгтэй хамтран АНУ-ын EPI компанийн патенттай, тархины бичил цахилгаан эмчилгээ хийдэг альфастим аппаратыг албаны 13 нэгжид авч алба хаагчдад үйлчилж байна.

Энэхүү аппаратыг нь сэтгэл түгшилт, нойргүйдэл, сэтгэл гутрал, өвдөлт намдаах зорилгоор ашигладаг.

Эмчилгээний үр дүнд алба хаагчид аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хянуур хандах, сэтгэл зүйн хувьд тогтвортой, баяр баясгалантай болох, нойргүйдэл арилж, эрч хүчтэй мэдрэмж төрдөг зэрэг давуу талтай байгаагаа илэрхийлж байна.

Бусад мэдээ