“ЗӨВ ХЭВШИЛ-ХАНДЛАГА II” АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газраас алба хаагчдын сахилга, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эерэг хандлагыг түгээх зорилгоор хэрэгжүүлж буй “Зөв хэвшил-хандлага II” аяны хүрээнд “Нээлттэй нийгэм форум” төрийн бус байгууллагатай хамтран энэ оны 12 дугаар сарын 19,20-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газрын нийт алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хурандаа В.Отгонбаяр, цагдаагийн дэд хурандаа А.Отгонсүх нар “Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн үндсэн ойлголт”, “Алдаанаас суралцахуй”, “Цагдаагийн алба хаагчийн манлайлал, харилцааны ур чадвар”, “Хувь хүний хөгжил” зэрэг сэдвүүдээр тус аймгийн цагдаагийн алба хаагч нарт сургалт орсон юм.

Мөн сургалтын явц, үр дүнгийн байдалд “Нээлттэй нийгэм форум” төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, Боловсролын их сургуулийн багш, доктор н.Баярмаа нар хяналт тавьж, сургалтын арга зүйн талаар сургагч багш нарт санал, шүүмж өгч хамтран ажилласан байна.

Бусад мэдээ