Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр илтгэл, нийтлэлийн уралдаан зарлалаа.

ЦЕГ-аас нийт алба хаагчдын дунд авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг таниулах, эдгээрийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож хэрэглэх, авлига болон ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, аливаа хууль бус үйлдлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор илтгэл, нийтлэлийн уралдаан зохион байгуулж байна.

Нийт алба хаагчдад уриалсан уриалгын дор тодорхой баримтад тулгуурласан асуудал хөндөж, нийгмийн сэтгэлзүйд хүрч, бодлого шийдвэр гаргахад нөлөөлөхүйц, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн утга агуулгатай байна. Гол нь ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар тодорхой баримтад тулгуурлан,асуудлыг шийдвэрлэх гарц арга замыг эрэлхийлсэн байх юм.


Нөгөө талаар Монгол Улсын хууль тогтоомжуудад санаатай болон санамсаргүй харшлахгүй, бусдын нэр хүнд хувийн нууцад халдахгүй ялгаваралан гадуурхахгүй, турхирахгүй дайрч доромжлохгүй хувийн болон албаны нууцыг олонд дэлгэхгүй, зохиогчийн эрхэнд халдахгүй байх гол журмыг баримталж байна. Уралдаан 2014-06-11-аас 06-28-ыг дуустал үргэлжилж, 06-30ны өдрийн 17 цаг хүртэл хүлээн авч дүгнэх юмаа

Бусад мэдээ