Галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд бүрдүүлэх материал

  • Өргөдөл /Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт хаяг өөрчлөх тухай/
  • 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/
  • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/
  • Галт зэвсгийн гэрчилгээний хуулбар
  • Хуучин оршин суух дүүргийн цагдаагийн хэлтсээс хасалт хийлгэсэн тэмдэг даруулсан байх.

 

 

Бусад мэдээ