Галт зэвсэг хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

  1. Өргөдөл /НЦУГ-т... хоёр тал өргөдөлдөө иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ конандуулж нотариатаар батлуулсан байх/ Хамтран эзэмших иргэн нь:
  2. 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/
  4. Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/
  5. Галт зэвсгийн гэрчилгээ
  6. Галт зэвсэг ашиглахад харшлах өвчин, гэмтэл согоггүйг тодорхойлсон эрүүл мэндийн хуудас. /харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс/
  7. Галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар. /ЦЕГ-ын цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв 93024600, 95147102/
Бусад мэдээ