• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулжээ

2018-10-02
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулжээ

Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ГХУСЗСЗ, дүүргийн цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтэс хамтран “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам” хэлэлцүүлгийг “Корпорэйт” зочид буудлын хурлын танхимд өнгөрөгч сарын 28-ны өдөр /2018.09.28/ зохион байгуулжээ.

“Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зам”-ыг тодорхойлох, тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг саармагжуулах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор энэхүү хэлэлцүүлгийг явуулсан байна. Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос гаргасан саналыг нэгтгэн зөвлөмж гарган үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллах юм.

Хэлэлцүүлэгт ХЗДХЯ-ны ГХУСАЗЗ-ийн ажлын албаны дарга, Хэрэг бүртгэх алба,  Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл зэрэг 18 байгууллагын 80 гаруй төлөөлөл оролцож үзэл, бодлоо илэрхийлсэн байна.