• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 11 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН 2015-2017 ОНЫ СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ

2018-05-15
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 11 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН 2015-2017 ОНЫ  СТАТИСТИК ТОО МЭДЭЭ