ЭРГҮҮЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗАР БАЙГУУЛАГДЛАА

2018-05-28
ЭРГҮҮЛ, ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗАР БАЙГУУЛАГДЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн дугаар А/132 тушаалаар Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаал, орон тоо, цол, цалингийн зэрэглэлийг шинэчилэн баталж, Эргүүл хамгаалалтын газрыг байгууллаа.

Мөн Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Эргүүл, хамгаалалтын газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны даргаас алба хаагч нарт үүрэг чиглэл өгч бүтцийн тушаалыг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулсан юм.

Тушаалыг Эрүүл хамгаалалтын газрын, төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр алба хаагчдад танилцуулж, энэхүү үйл ажиллагаанд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа И.Баттөгс, мэргэжил аргазүйн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Л.Амармөрөн, Эргүүл хамгаалалтын газрын дарга , цагдаагийн хурандаа Б.Эрдэнэном нар оролцсон юм.

Нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран тус алба нь 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 28-г хүртэл бүтэн сарын хугацаанд шөнийн явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн ажиллахаар төлөвлөсөн байна