ФОТО МЭДЭЭ: ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ШАГНАЛ ХҮРТЭЭЛЭЭ

2018-03-20
ФОТО МЭДЭЭ: ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ШАГНАЛ ХҮРТЭЭЛЭЭ